Klienditugi

Korduma Kippuvad Küsimused

BUTANE tulemasinad

 

Mis teeb BUTANE tulemasina traditsioonilisest Zippost nii erinevaks?

 

See tulemasin töötab butaangaasiga. Tulemasin on toodetud patenteeritud tehnoloogia alusel, tema leek on sinine ja erakordselt kuum. Tema põlemiskambril on äratuntav "Z" märk ja tulemasinat on mugav kasutada tänu tema sujuvale kujule. 

 

Kas ma pean oma tulemasinat täitma, kui ma selle soetan?

 

Jah, Zippo tulemasinad transporditakse ilma täitmata. Täitmiseks kasutage Zippo originaalgaasi. Selle puudumisel kasutada ainult kõrge kvaliteediga tooteid.

Millist kütust peaksin kasutama oma Zippo BUTANE tulemasinas?

 

Me soovitame kasutada Zippo kvaliteetset originaal butaangaasi. Selle puudumisel kasutage ainult kõrgkvaliteediga butaangaasi. Olge ettevaatlikud, turul liigub mitmeid ebakvaliteetseid gaase! Oleme saanud kaebusi seoses turul liikuvate ebakvaliteetsete toodetega, mis on mõjutanud kliendi tulemasina tööd. Peale asja uurimist on selgunud, et osades gaasiballoonides on liialt kõrge surve või mingi muu lisaaine, mis võib põhjustada tulemasina mittetöötamise. Mittekvaliteetse gaasi kasutamine põhjustab tulemasina halva süttimise ning võib kaasa tuua tulemasina garantii lõppemise.

 

Täitke oma Zippo tulemasinat hästi ventileeritud ruumis, eemal lahtisest tulest ning võimalikest sädemetest. Hoidke tulemsinat tagurpidi, nii et täitmise ava (asub tulemasina all keskel)oleks üleval. Ärge raputage pudelit. Pange täitepudel täiteavasse, ja vajutage seda mitmeid kordi kindlalt ja ühtase survega. Olge kindel, et täitepudel on kindlalt ühenduses täiteavaga! Kui gaasi peaks lekkima, proovige uuesti. Tulemasina gaas ei ole mitte ainult kergestisüttiv, vaid ka ülimalt külm, kui peaks täimise ajal välja pääsema. Vältige kokkupuudet nahaga. Peale täitmist oodake vähemalt 2 minutit enne, kui asute tulemasinat kasutama, see laseb välja pääsenud gaasil haihtuda ning tihenditel korralikult sulguda.